Chính sách thanh toán

của CÔNG TY TNHH TM & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Gọi Tắt là Đông Nam Infotech

Chúng tôi tại Đông Nam Infotech hiểu rằng quy trình thanh toán rõ ràng và thuận tiện là một phần quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng. Chính sách thanh toán của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng cả khách hàng và công ty đều có sự hiểu biết chung về quy định và trách nhiệm tài chính.

Phương Thức Thanh Toán:

Khách hàng có thể thanh toán qua các phương thức sau:

 1. Chuyển khoản Ngân hàng:
  • Thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng sẽ được cung cấp khi ký kết hợp đồng.
 2. Thanh toán trực tiếp:
  • Khách hàng có thể đến văn phòng của Đông Nam Infotech để thanh toán trực tiếp.
 3. Thanh toán qua Thẻ tín dụng/Debit:
  • Chấp nhận thanh toán qua các loại thẻ tín dụng hoặc debit chính.
 4. Các phương thức thanh toán điện tử khác:
  • Như ví điện tử, PayPal nếu có sẵn.

Quy Định Thanh Toán:

 1. Đặt Cọc:
  • Tùy thuộc vào dự án, khách hàng có thể được yêu cầu đặt cọc một phần của tổng giá trị hợp đồng trước khi bắt đầu thực hiện dự án.
 2. Thanh Toán Giai Đoạn:
  • Đối với các dự án lớn, thanh toán có thể được chia thành các giai đoạn, với mỗi giai đoạn cụ thể được quy định trong hợp đồng.
 3. Thanh Toán Đầy Đủ:
  • Thanh toán số dư còn lại phải được thực hiện trước khi bàn giao sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng.

Lãi Suất Chậm Trả:

 • Trong trường hợp chậm trả, Đông Nam Infotech có quyền áp dụng lãi suất chậm trả theo quy định hiện hành và theo điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hóa Đơn và Biên Lai:

 • Mỗi khoản thanh toán sẽ được xác nhận bằng hóa đơn và/hoặc biên lai chính thức từ Đông Nam Infotech.

Hỗ Trợ và Thắc Mắc:

 • Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách thanh toán, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận tài chính của Đông Nam Infotech qua email hoặc số điện thoại được cung cấp.

Điều Chỉnh Chính Sách:

 • Đông Nam Infotech bảo lưu quyền thực hiện điều chỉnh chính sách thanh toán theo thời gian để phản ánh các thay đổi về chi phí, thị trường và quy định pháp luật.

Chúng tôi cam kết duy trì sự minh bạch và công bằng trong mọi giao dịch tài chính. Sự hợp tác và hiểu biết từ phía khách hàng sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể.